Je voelt thuis daar waar je wordt begrepen!

Therapie
Judith Limahelu is opgeleid tot transcultureel systeemtherapeut en heeft zich gespecialiseerd in de narratieve hulpverlening en traumabehandeling waaronder EMDR, Tree of Life en de Narrative Exposure Therapy.

Afbeelding invoegen
 
Systeemtherapie
Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. De term systeem wijst op het sociale systeem. Het sociale systeem waar je meestal als eerste mee te maken krijgt is het gezin van herkomst. Met je ouders, broers en zussen is sprake van een band, dit kan positief en/of negatief zijn. Je hebt ook een binding met je grootouders of andere familieleden. Andere sociale systemen kunnen zijn: school, sportclub, kerk, moskee of werk. 
In deze systemen heb je geleerd hoe jij jouw leven leeft. Met je broer(s) of zus(sen) heb je bijvoorbeeld geleerd ruzie te maken. Je opvoeders hebben je geleerd hoe deze ruzies wel of juist niet bijgelegd kunnen worden.

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een proces waarbij problemen kunnen optreden. Als transcultureel systeemtherapeut worden de ingebrachte problemen bekeken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Vervolgens wordt gezocht naar welke oplossingsstrategieën helpend kunnen zijn. 

Praktijk voor familieverhalen heeft zich o.a. gespecialiseerd in transculturele therapie waaronder: acculturatie- en/of migratiegerelateerde problematiek, cultuurgebonden problemen, bi-culturele vraagstukken, homoseksualiteit en onbegrepen klachten.
                                
Tree of Life   
De Tree of Life is een bewezen effectieve methode voor het leren omgaan met trauma. Op basis van ervaringsverhalen wordt er geleerd trauma’s te herkennen, bespreken en verwerken. Daarnaast wordt de familiegeschiedenis gerelateerd aan de huidige context."Bomen worden over de hele wereld geassocieerd met het leven, voedsel, schuilplaats, sterkte, veiligheid, genezing en roepen krachtige betekenissen op. Vanuit het metafoor van de boom worden kinderen in verbinding gebracht met de wortels, het hier en nu, de eigen krachten, de verwachtingen,  vaardigheden en steunfiguren.”

EMDR
Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd.
  Afbeelding invoegen
Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid, een geur of een beeld, de gevoelens en de beelden aan die gebeurtenis weer levendig terug brengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Hoe werkt EMDR? Een animatie op You Tube: https://youtu.be/FubVAveULcU
EMDR bij 8 - 12-jarigen. Een animatie op You Tube https://youtu.be/N9zLRIWHaT4

Wanneer EMDR?
EMDR kan ingezet worden voor kinderen, volwassenen en ouderen.
Een kleine greep uit de klachten die met EMDR succesvol zijn behandeld.
·       Dwanggedachtes
·       Gepest zijn
·       Ruzie op de werkvloer met collega’s
·       Slechte verhoudingen met de leidinggevende
·       Traumatische bevalling
·       Traumatische gebeurtenis als inbraak in huis
·       Overvallen zijn in huis
·       Verkeersongeluk meegemaakt
·       Angst voor rijden in het algemeen
·       Allerlei klachten die voortkomen uit de jeugd
·       Slecht zelfbeeld
·       Weinig zelfvertrouwen
·       Paniekaanvallen
·       Allerlei angsten en fobieën
·       Straatvrees
·       Depressieve klachten
·       Terecht gekomen in een loverboy circuit
·       Ouders van anorexia patiënten
 
In iedere therapie is het belangrijk om te kijken waar de klachten vandaan komen. Samen gaan we op zoek naar: wat is er gebeurd, hoe heb je hierop gereageerd, wat heb je al ondernomen om van de klacht af te komen? Aan de hand daarvan wordt een behandeltraject opgesteld.
 
Aanmelden voor een behandeling? Of vragen? +31612304959 praktijkvoorfamilieverhalen@gmail.com