Je voelt je thuis daar waar je wordt begrepen

Als transcultureel systeemtherapeut van Praktijk voor Familieverhalen ben ik lid van de beroepsverenigingen NVRG, NVPA en de RBCZ. Tevens voldoet de praktijk aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn gesteld. Daarnaast ben ik ook docent/trainer met een CBRKO kwaliteitskeurmerk. 

 

NVRG is een beroepsorganisatie voor systeemtherapeuten en waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van relatie- en gezinstherapeuten. Je kunt bij de NVRG nagaan of een therapeut daadwerkelijk gekwalificeerd is en geregistreerd staat als systeemtherapeut. http://www.nvrg.nl


De NVPA Nederlands verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het NVPA onderschrijft de kwaliteitseisen zoals die door cliënten- en consumenten organisatiesopgesteld zijn, als beroepsvereniging nemen zij deel aan het jaarlijkse onderzoek door de consumentenbond. http://www.nvpa.org

Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ onafhankelijk tuchtrecht. Meer informatie is te vinden op de site: http://www.rbcz.nl

Afbeelding invoegen 

Afbeelding invoegen

 

Praktijk voor Familieverhalen is aangesloten bij vind-een-therapeut

Praktijk voor Familieverhalen neemt deel aan multidisicplinair team voor samenwerking, verdieping en intervisie ondersteuningvooriedereen.nl

Praktijk voor Familieverhalen voldoet aan de verplichte Wet Klachten Kwaliteit & Geschillen Zorg (WKKGz) die door de overheid is vastgesteld. Als u een klacht heeft dan proberen we het eerst samen op te lossen. Als dat niet lukt dan volgt hier informatie hoe u een klacht kunt indienen. Klik op de link voor meer informatie.

Praktijk voor Familieverhalen werkt met het afwegingskader meldcode Huiselijk geweld en kindermishandelingMeldcode
NVRG:13077 - NVPA: 103071- RBCZ: 204983R - AGBcode zorgverlener: 94-017298 - AGBcode praktijk: 94-(0)6073 Kamer van Koophandel: 58432779 - Bankrekening:NL43NBNA0972965173 - BTW-identificatienummer: NL00163793B83